Dina intressen – vår huvudsak.

Hos oss på LEXLAW får du ett personligt engagemang med gedigen kompetens inom hela fastighetsrättens område. Vi är dessutom en av få byråer specialiserade på plan- och bygglagstiftningen. Vi tar oss an varje uppdrag med fullt engagemang. Litet som stort. Vi gör dina intressen till vår huvudsak. Det lovar vi att du kommer att känna.  
DU ÄR VIKTIG FÖR OSS
LEXLAW är en mindre men nischad advokatbyrå där vi sätter dig och dina intressen i fokus.  Det innebär bl a att vi följer Advokatsamfundets etiska regler, att vi iaktar tystnadsplikt och säkerställer att din motpart inte tidigare har anlitat oss i någon fråga. Men vi erbjuder också något mer; en mindre byrå kan leverera resultat och kompetens med ett personligt engagemang som blir svårt att skapa på de större byråerna. Varje kund är viktig för oss, vare sig du är stor eller liten, fastighetsutvecklare eller egnahemsbyggare, exploatör eller fastighetsförvaltare så har du rätt till den hjälp du behöver.

SPECIALISTER PÅ PLAN- OCH BYGGLAGSSTIFTNING
Vår kompetens sträcker sig inom hela fastighetsrättens område men vi har som en av få byråer specialiserat oss på plan- och bygglagstiftningen och kan ge dig den bästa expertisen inom dessa frågor vare sig du söker bygglov, till-stånd, planändring eller har fått ditt beviljade beslut över-klagat. Har du råkat bygga utan alla tillstånd eller behövliga beslut och därför kanske drabbats av kommunens före-lägganden eller sanktionsavgifter? Behöver du hjälp med att få en objektiv bedömning av ditt byggprojekts möjligheter eller hinder? Vill du veta hur du kan bygga till, bygga ut eller
på andra sätt utveckla din fastighet i förhållande till detaljplan, att tillvarata din sk byggrätt? Kanske är du arkitekt och har fått i uppdrag att rita fram ett uppdrag men har svårt att se om detaljplanen ger dig förutsättningarna, om huset har rätt antal våningar eller om takkupan medför att huset blir planstridigt? Gäller strandskydd på fastigheten och du inte vet om du behöver dispens eller inte?

FÅ SVAR PÅ DINA FRÅGOR
Vi hjälper dig även med andra frågor som berör fastigheter som exempelvis fastighetsbildningar, avstyckningar, servitut och nyttjanderätter, sk dolda fel eller andra reklamationer vid fastighetsköp eller köp av bostadsrätt, ansökan om strandskyddsdispens samt enklare miljötillstånd och tillstånd för vattenverksamhet.

VI AGERAR I DIN SAK
Situationer kan uppstå i förhållande till grannar, myndigheter och andra där vi utifrån från kompetens hjälper dig, talar för dig, företräder dig inför myndigheter och domstol, vi agerar i din sak för att tillvarata dina intressen. Vi hjälper dig oavsett vad dina frågor handlar om och vägleder dig och dina projekt i hamn.