Personlig expertis
inom byggande.

Foto: Kate Gabor Foto: Kate Gabor
KOMPETENS SOM OPTIMERAR DINA FÖRUTSÄTTNINGAR
Advokat Diana Zetterberg Rogers grundade LEXLAW 2006.  LEXLAW är en  byrån som valt att specialisera sig på frågor som berör byggande samt plan- och bygg- lagstiftning. Diana Zetterberg Rogers har tidigare arbetat som juridisk chef för Stockholms Stads bygglovsavdelning och har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder. På byrån finns därför värdefulla kunskaper och erfarenheter från de processer som omger byggandet i förhållande till byggnadsnämnden och dess tjänstemannaorganisation.
Vi bistår dig med en analys av hur du strategiskt optimerar dina förutsättningar vare sig du är i början av ditt projekt eller om du drabbats av något hinder på vägen. Vi kan även medverka tidigt i ditt bygge för att ge dig en återkoppling till hur ditt projekt förhåller sig till juridiken, planbestämmelser och senaste rättspraxis. Mycket händer hela tiden inom området, begrepp utvecklas och förtydligas och den senaste rättspraxisen kan vara avgörande för ditt projekts framgång och som påverkar vindsinredning, takkupor, planundantag och Attefallsregler m.m.