EN BYRÅ I LITET PERSONLIGT
FORMAT MED ENGAGEMANG
FÖR FASTIGHETER,
BYGGNADER OCH MILJÖ.

LEXLAW är ingen vanlig miljö- och fastighetsrättslig advokatbyrå. 
LEXLAW är en mindre byrå med engagemang för fastigheter, byggnader och miljö.  
LEXLAW hjälper dig med frågor inom fastighetsrättens område och vi erbjuder dig
expertkompetens inom plan- och bygglagstiftningen.

VI ÄR MED DIG HELA VÄGEN; FÖRE, UNDER 0CH EFTER.

Vi medverkar i många projekt där vår expertis är efterfrågad både före, under och efter det beviljade bygglovet. Här kan du som byggare och byggherre, stor som liten, fastighets-ägare, exploatör eller fastighetsförvaltare få del av vår expertis och sakkunskap för att tillvarata dina intressen och säkerställa din fastighets fulla potential eller din vision. Vi vägleder genom planbegrepp, bestämmelser och rättspraxis och ledsagar projektet i hamn vare sig det är ett litet eller stort bygge, bygglov, detaljplaner eller överklagan. Vi bistår även när det blivit fel och du träffats av kommunens tillsyn eller förelägganden.
 

VI TAR ANSVAR
Vi erbjuder en första gratis konsultation innan vi åtar oss ditt uppdrag för att säkerställa att vi har den kompetens du behöver och för att diskutera ditt specifika projekt. Allt för att du ska känna dig trygg i problemet, dess möjligheter och även hinder. Om vi känner att vi saknar den kompetens du behöver hänvisar vi dig i möjligaste mån till någon av våra samarbetspartners.