Stor juridisk expertis
inom byggande i litet personligt format.